اخبار

کسب مقام نخست دهمین جشنواره کار آفرینی و توسعه کسب و کار (sharif vc cup)

نوشته شده توسط:

آنابیز پلتفرم آنلاین خدمات آزمایشگاهی کشور در دهمین جشنواره سراسری کار آفرینی و توسعه ی کسب و کار شریف توانست عنوان نخست را به خود اختصاص …

اخبار

راهیابی آنابیز به فینال جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف

نوشته شده توسط:

استارتاپ آنابیز موفق شد به فینال دهمین دوره جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (Sharif VC Cup) راه یافته و در جمع ۵ طرح پایانی …

اخبار

گزارش کارگاه معرفی روش های استاندارد شناسایی و تشخیص نانومواد

نوشته شده توسط:

کارگاه تخصصی آموزشی«معرفی روش های استاندارد شناسایی و تشخیص نانومواد» روز یکشنبه ۲۲مهرماه ازساعت ۹:۳۰تا۱۲:۳۰با حضور یش از ۳۰نفر ازعلاقمندان به حوزه شناسایی وسنتز نانومواد درمحل یازدهمین …

اخبار

برگزاری کارگاه های تخصصی توسط آنابیز در حاشیه یازدهمین جشنواره نانو

نوشته شده توسط:

آنابیز به عنوان اولین پلتفرم جامع آزمایشگاه های کشور با همکاری ستاد فناوری نانو معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، سه کارگاه‌ تخصصی را در حوزه …

آنالیزها و تجهیزات

LA-ICP-MS

نوشته شده توسط:

Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ( LA-ICP-MS ) در روش LA-ICP-MS، نمونه مستقیما با باریکه لیزری پالسی فرسایش داده می شود (ablation). آئروسل های ساخته …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی انتشار اشعه X با انرژی کم، LEXES

نوشته شده توسط:

در آنابیز با یک آزمون دیگر به نام طیف سنجی انتشار اشعه X با انرژی کم، LEXES ،آشنا می شویم که یک تکنیک آنالیزی نزدیک سطح می …

آنالیزها و تجهیزات

پروفایلومتر اپتیکی (OP)

نوشته شده توسط:

آنابیز و آزمون پروفایلومتر اپتیکی (OP) : پروفایلومتر اپتیکی یک روش بر پایه ی تداخل غیر تماسی است که برای مشخصه یابی توپوگرافی سطح استفاده می …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS

نوشته شده توسط:

طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS ،غلظت های بسیار کم دوپنت ها و ناحالصی ها را مشخص می کند. این آنالیز قادر به تأمین پروفایل …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی زمان پرواز جرم یون ثانویه TOF-SIMS

نوشته شده توسط:

طیف سنجی زمان پرواز جرم یون ثانویه TOF-SIMS یک تکنیک تحلیلی سطحی است که باریکه ی پالسی از یون های ثانویه را بر روی سطح نمونه …

آنالیزها و تجهیزات

انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF)

نوشته شده توسط:

از دیگر آزمون های موجود در آنابیز می توان به آزمون انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF) اشاره کرد که از تهییج سطح صیقل داده شده …