دسته: آنالیزها و تجهیزات

آنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشده

کاربرد های دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) در صنایع مختلف

نوشته شده توسط:

دستگاه کروماتوگرافی گازی ( GC) ابزاری برای جداسازی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات بر اساس قطبش پذیری آن­هاست.  از این دستگاه برای جداسازی ترکیبات فراری که بدون …

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتتصویر برداریزیست فناوریشیمی، پلیمر و نساجیصنایع غذاییمتالورژی و مهندسی موادمکانیک و هوافضانانوتکنولوژی

اجزای میکروسکوپ الکترونی عبوری

نوشته شده توسط:

اجزای میکروسکوپ الکترونی عبوری و همانگی این اجزا هنگام کار کنار همدیگر بر کیفیت تصاویر خروجی و نتایج به دست آمده از این دستگاه تاثیر بسیاری …

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتشیمی، پلیمر و نساجیمتالورژی و مهندسی مواد

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ابزاری برای شناسای مورفولوژی مواد است که مطالعات را با قدرت تفکیک بالا و بزرگنمایی زیاد امکان پذیر می کند. در این …

آنالیزها و تجهیزاتزیست فناوری

ایمونوسیتوشیمی (Immunocytochemistry (ICC 

نوشته شده توسط:

ایمونوسیتوشیمی (ICC) روشی برای تشخیص و شناسایی پروتئین‌ها و پپتیدها در سلول‌ها است که با استفاده از بیومولکولها یا آنتی‌بادی‌های خاص انجام می‌شود. پروتئین ها در …

آنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشدهشیمی، پلیمر و نساجیصنایع غذاییمبانی نظریمتالورژی و مهندسی مواد

قانون بیر لامبرت

نوشته شده توسط:

در ادامه پست های مربوط به اسپکتروسکوپی جذب اتمی و مزایای آن به بررسی قانون بیر لامبرت می پردازیم که اساس تجزیه کمی در جذب سنجی …

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتتجهیزاتدسته‌بندی نشدهمتالورژی و مهندسی مواد

کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی

نوشته شده توسط:

از آنجایی اسپکتروسکوپی جذب اتمی در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و تشخیصی به کاربرده می شود، کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی اهمیت پیدا می …

آنالیزها و تجهیزاتشیمی، پلیمر و نساجیمتالورژی و مهندسی موادمکانیک و هوافضا

تست کشش

نوشته شده توسط:

تست کشش یکی از مهمترین آزمون های مواد فلزی است. ماشین های تست کشش در انواع مختلف عرضه می شوند. بعضی از آن ها تنها برای …

آنالیزها و تجهیزات

 HPLC و کاربردهای آن

نوشته شده توسط:

آنالیز HPLC یا کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High Performance Liquid Chromatography) یکی از مهمترین تکنیک‌ها در علم شیمی است که از این تکنیک برای  جداسازی، شناسایی …

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتزیست فناوری

آنتی‌بیوگرام چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

نوشته شده توسط:

یکی از ابزارهای برای پیشگیری از عفونت‌ها و مراقبت های بهداشتی ، که در دسترس اپیدمیولوژیست بیمارستان و پزشکان قرار دارد آنتی‌بیوگرام است. آنتی‌بیوگرام چیست و …

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتزیست فناوریشیمی، پلیمر و نساجیصنایع غذاییمتالورژی و مهندسی موادنانوتکنولوژی

طیف سنجی مادون قرمز

نوشته شده توسط:

طیف سنجی مادون قرمز FTIR (Fourier Transform Infrared) روشی است که در آن جذب تابش و جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی مورد بررسی قرار …