دسته: دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

western blot (وسترن بلات)

نوشته شده توسط:

western blot (وسترن بلات) چیست؟ وسترن بلاتینگ یا ایمونوبلاتینگ یک تکنیک بسیار پرکاربرد و مرسوم در زمینه تشخیص پروتئین ها در حوزه بیولوژی مولکولی می باشد. …

دسته‌بندی نشده

شناسایی جنس و گونه انواع ماهی ها

نوشته شده توسط:

با توجه به تنوع ماهیان و گاهاً آبزیان مورد استفاده در محصولات غذایی دریایی، تن ماهی، فیله ماهی، ماهیان و ناگت‌های ماهی و میگو، شناسایی جنس و …

دسته‌بندی نشده

آلکالین فسفاتاز (ALKP)

نوشته شده توسط:

اگرچه آلکالین فسفاتاز در بیشتر بافت ها وجود دارد با این حال بیشترین غلظت آلکالین فسفاتاز را می­توان در کبد، اپیتلیوم مجاری صفراوی و استخوان یافت. …

دسته‌بندی نشده

تکنیک SDS_PAGE

نوشته شده توسط:

تکنیک SDS_PAGE یک روش کم هزینه، سریع و تکرار پذیر جهت مطالعه پروتئین ها می باشد. SDS_PAGE به طور معمول برای بررسی مراحل خالص سازی، محاسبه مقدار …

آنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشده

کاربرد های دستگاه GC (کروماتوگرافی گازی) در صنایع مختلف

نوشته شده توسط:

دستگاه ( GC) کروماتوگرافی گازی ابزاری برای جداسازی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات بر اساس قطبش پذیری آن­هاست.  از این دستگاه برای جداسازی ترکیبات فراری که بدون …

آنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشدهشیمی، پلیمر و نساجیصنایع غذاییمبانی نظریمتالورژی و مهندسی مواد

قانون بیر لامبرت

نوشته شده توسط:

در ادامه پست های مربوط به اسپکتروسکوپی جذب اتمی و مزایای آن به بررسی قانون بیر لامبرت می پردازیم که اساس تجزیه کمی در جذب سنجی …

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتتجهیزاتدسته‌بندی نشدهمتالورژی و مهندسی مواد

کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی

نوشته شده توسط:

از آنجایی اسپکتروسکوپی جذب اتمی در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و تشخیصی به کاربرده می شود، کاربردها و مزایای اسپکتروسکوپی جذب اتمی اهمیت پیدا می …

آنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشدهنانوتکنولوژی

اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS)

نوشته شده توسط:

اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) تکنیکی برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات عنصری یک نمونه از طریق مطالعه انر‍ژی تابشی به وسیله اتم ها است. در این سری …

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشده

بیضی سنجی (Ellipsometry) و کاربردهای آن در صنعت و پزشکی

نوشته شده توسط:

آنالیز بیضی سنجی یک روش توانمند و غیرمخرب برای آنالیز لایه‌های بسیار نازک است. این روش قادر به اندازه‌گیری ضریب شکست، ضریب جذب و ضخامت لایه‌های نازک …

دسته‌بندی نشده

طیف سنجی جرم یونی ثانویهSIMS) secondary ion mass spectrometry)

نوشته شده توسط:

طیف سنجی جرم یونی ثانویهSIMS) secondary ion mass spectrometry) طیف سنجی جرم یونی ثانویه، آنالیز SIMS ،غلظت های بسیار کم دوپنت ها و ناحالصی ها را …