طیف سنجی کوپل القایی پلاسما (ICP-OES/MS)

آنالیزها و تجهیزات

نوشته شده توسط:

آنابیز و آزمون طیف سنجی کوپل القایی پلاسما (ICP-OES/MS):

روش های تحلیلی کوپل القایی پلاسما (ICP) دارای قابلیت اندازه گیری کمی محتوای عنصری یک ماده از مقیاس ppt تا درصد وزنی (wt%) می‌باشد. تنها عناصری که توسط روش های ICP قابل اندازه گیری نیستند، C، H، O، N و هالوژن ها می باشند. نمونه های جامد باید در مایع، به طور معمول محلول آبی اسیدی، حل شده و یا تجزیه شوند.

سپس محلول نمونه به هسته و کوپل القایی پلاسمای آرگون اسپری شده که می تواند به دمای حدود ۸۰۰۰ درجه سانتی گراد برسد. در چنین دماهای زیادی، تمام نمونه های تحت آنالیز اتمیزه، یونیزه و از نظر حرارتی تهییج شده و سپس توسط یک طیف سنج انتشاری (OES) و یا یک طیف سنج جرمی (MS) قابل آشکارسازی و کمی سازی می باشد.

 ICP-OES

این دستگاه نور منتشر شده در طول موج های مشخصه ویژه عنصر را از یون های تهییج شده حرارتی نمونه اندازه گیری می کند. این نور منتشر شده، در طیف سنج جدا و اندازه گیری شده، که منجر به اندازه گیری شدت شده که از طریق مقایسه با کالیبراسیون استاندارد قابل تبدیل به غلظت عنصری خواهد بود.

 

ICP-MS

این دستگاه جرم یون های عنصر تولید شده توسط پلاسمای آرگون دما بالا را اندازه گیری می کند. یون های ایجاد شده در پلاسما از طریق نسبت جرم به بار خود جدا شده و امکان تشخیص و کمی سازی مواد ناشناخته را ایجاد می کند. ICP-MS برای محدوده وسیعی از عناصر، از حساسیت بالایی (یعنی محدودیت آشکارسازی کم) برخوردار است.

تجهیز : دستگاه طیف سنجی کوپل القایی پلاسما – طیف سنجی نشر نوری- طیف سنجی جرمی(ICP-OES-MS)

کاربرداصلی:

 • بررسی کمی عمده عناصر اصلی، جزئی و ردیاب
 • انداره گیری دقیق عناصر اصلی و جزئی در محدوده وسیعی از مواد
 • کنترل کیفیت و فرایند

مشخصات فنی:

 • سیگنال آشکارسازی شده: فوتون ها (OES) یا یون ها (MS)
 • عناصر آشکارسازی شده: تا ۷۰ عنصر
 • محدودیت های آشکارسازی: ppb
 • وضوح عمق:  روش عمده
 • نصویربرداری/نقشه برداری: خیر

توانایی:

 • عناصر بسیاری (تا ۷۰ نوع) در یک آنالیز واحد قابل اندازه گیری می باشد.
 • محدوده کاری مفید بیش از چندین برابر اندازه است.
 • اندازه گیری قابل خودکار عمل کردن بوده و بنابراین دقت، صحت و نتیجه را توسعه می دهد.
 • ترکیب ICP-OES و ICP-MS برای تعیین محدوده بسیار وسیعی از غلظت عناصر، از ترکیبات اصلی تا سطوح بسیار کم (به ویژه زیر ppb) با دقت و صحت زیاد بسیار قدرتمند است.

محدودیت ها:

 • نمونه های مورد آنالیز باید به طور کامل پیش از بررسی تجزیه شده تا عناصر موردنظر مورد ارزیابی قرار گیرند.
 • طیف انتشار می تواند پیچیده باشد و تداخل عنصری به دلیل نزدیک بودن طول موج عنصر مورد نظر به عنصری دیگر امکان پذیر است.
 • در طیف جرمی، امکان تداخل عناصر شبکه ای رایج و سایر انواع مولکولی با اندازه گیری برخی عناصر وجود دارد.
 • نمونه های با بار چندگانه یا چند اتمی یونی ممکن است در کمی سازی ایجاد مشکل کنند.

کاربردهای صنعتی:

 • هوافضا
 • اهداف اسپاترینگ
 • شیمیایی
 • تولید آلیاژ
 • غذا/نوشیدنی
 • زمین شناسی
 • دارویی
 • آب محیط زیست، پساب، فرآورش آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *