برچسب: آنابیز

آنالیزآنالیزها و تجهیزاتزیست فناوریشیمی، پلیمر و نساجیصنایع غذاییمتالورژی و مهندسی موادنانوتکنولوژی

طیف سنجی مادون قرمز

نوشته شده توسط:

طیف سنجی مادون قرمز FTIR (Fourier Transform Infrared) روشی است که در آن جذب تابش و جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی مورد بررسی قرار …

آنالیزها و تجهیزاتدسته‌بندی نشدهنانوتکنولوژی

اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS)

نوشته شده توسط:

اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) تکنیکی برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات عنصری یک نمونه از طریق مطالعه انر‍ژی تابشی به وسیله اتم ها است. در این سری …

آنالیزها و تجهیزاتمتالورژی و مهندسی موادمکانیک و هوافضا

تست خستگی

نوشته شده توسط:

تست خستگی (Fatigue Test)، در آزمایشگاه معمولا بر اساس چرخه بارگذاری یکنواخت، که به صورت تناوبی، تکراری، و یا نوسانی اعمال می‌ شوند، انجام می‌ شود. …

آنالیزها و تجهیزاتتصویر برداریمتالورژی و مهندسی مواد

میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)

نوشته شده توسط:

امروزه روش‌های مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها، روش‌های میکروسکوپی است. در این روش‌ها می‌توان تصاویر بزرگنمایی شده از …

آنالیزها و تجهیزاتمتالورژی و مهندسی مواد

انواع دستگاه های XRF و کاربرد آن

نوشته شده توسط:

آنالیز عنصری(Elemental analysis) پرتو ایکس پس از خروج از لوله پدید آورنده آن و برخورد با نمونه، پرتو ایکس مشخصه عنصرهایی را که در آن وجود …

اخبارصنایع غذایی

عسل تقلبی؛ تلخ کننده بازار عسل

نوشته شده توسط:

عسل تقلبی به یکی از مهم ترین معضلات بازار عسل تبدیل شده بنا بر گزارش های موجود، عسل یکی از  محصولات غذایی است که تقلب در …

آنالیزها و تجهیزاتشیمی، پلیمر و نساجیمتالورژی و مهندسی موادنانوتکنولوژی

میکروسکوپ‌ های پروبی روبشی (اجزا)

نوشته شده توسط:

شناسایی و بررسی مواد با استفاده از میکروسکوپ‌ های پروبی روبشی ، از جمله تکنیک‌های تحقیقاتی مدرن برای بررسی مورفولوژی و خواص موضعی سطوح مختلف است. …

آنالیزها و تجهیزاتشیمی، پلیمر و نساجیمتالورژی و مهندسی مواد

فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

نوشته شده توسط:

طیف نگاری فلورسانس پرتو ایکس (XRF)، یا همان (X-ray Fluorescence Spectroscopy) از روش های آنالیز عنصری است که به دلیل سرعت بالای آنالیز در بعضی از صنایع …

آنالیزها و تجهیزاتشیمی، پلیمر و نساجیمتالورژی و مهندسی مواد

میکروسکوپ‌ الکترونی عبوری (TEM)

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ‌ الکترونی عبوری (TEM) ابزارهایی ویژه در مشخص نمودن ساختار و مورفولوژی مواد محسوب می‌شوند که مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک بالا، و بزرگنمایی خیلی …

آنالیززیست فناوری

سمیت سلولی

نوشته شده توسط:

برای ارزیابی زیست سازگاری(Biocompatibility) هر بیوموادی(Biomaterials) ابتدایی ترین راه بررسی سمیت سلولی آن است تا سازگاری آن با بدن انسان مشخص شود.بیو مواد، موادی ( مصنوعی …