برچسب: اشعه ایکس

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی انتشار اشعه X با انرژی کم، LEXES

نوشته شده توسط:

در آنابیز با یک آزمون دیگر به نام طیف سنجی انتشار اشعه X با انرژی کم، LEXES ،آشنا می شویم که یک تکنیک آنالیزی نزدیک سطح می …

آنالیزها و تجهیزات

انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF)

نوشته شده توسط:

از دیگر آزمون های موجود در آنابیز می توان به آزمون انعکاس کامل فلوئورسانس اشعه ایکس (TXRF) اشاره کرد که از تهییج سطح صیقل داده شده …

آنالیزها و تجهیزات

آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)

نوشته شده توسط:

یکی از آنالیزهای موجود در آنابیز که بسیار پرکاربرد است آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) می باشد که یک تکنیک غیر مخرب قدرتمند برای مشخصه یابی …