برچسب: طیف سنجی جرمی

اخبارزیست فناوری

مایع لزج حلزون دریایی در کشف داروی ضد سرطان

نوشته شده توسط:

 به نقل از گیزمگ، دنیای طبیعت منبع عظیمی از داروهای مهم است و از بین تمام گونه‌هایی که دانشمندان برای الهام گرفتن برای مقابله با سرطان به …

آنالیزها و تجهیزات

کرماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS)

نوشته شده توسط:

کرماتو گرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC-MS) تکنیکی جهت آنالیز و محاسبه کمی عناصر نیمه فرّار و فرّار آلی است که از آزمون های موجود …