برچسب: میتوز

زیست فناوری

چرخه سلولی و مراحل آن‌ها

نوشته شده توسط:

آیا تاکنون تماشا کرده اید که چگونه یک کرم ابریشم تبدیل به پروانه ای می شود؟ اگر چنین است ، شما احتمالاً با چرخه سلولی آشنا …