برچسب: میکروسکوپ نیروی اتمی

آنالیزها و تجهیزاتشیمی، پلیمر و نساجیمتالورژی و مهندسی موادنانوتکنولوژی

میکروسکوپ‌ های پروبی روبشی (اجزا)

نوشته شده توسط:

شناسایی و بررسی مواد با استفاده از میکروسکوپ‌ های پروبی روبشی ، از جمله تکنیک‌های تحقیقاتی مدرن برای بررسی مورفولوژی و خواص موضعی سطوح مختلف است. …

آنالیزها و تجهیزاتتجهیزاتتصویر بردارینانوتکنولوژی

میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM)

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM ) نوعی میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) با بزرگنمایی در حد نانومتر است که گردآوری اطلاعات درآن توسط لمس سطح با یک پروب …

آنالیزها و تجهیزات

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

نوشته شده توسط:

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ، تصاویری با رزولوشن اتمی یا نزدیک اتمی از توپوگرافی سطح را نمایش می‌ دهد. همچنین قادر به تشخیص سختی سطح نمونه …