برچسب: پراش

دسته‌بندی نشده

XRD: پراش اشعه ایکس- پرتو ایکس و سازوکار طیف سنجی پراش اشعه ایکس

نوشته شده توسط:

در پراش اشعه ایکس (XRD) از اشعه ایکس برای شناسایی و اندازه گیری ماهیت کریستالی مواد استفاده می شود. پراش اشعه x به نوع و موقعیت …

تجهیزات

پراش اشعه ایکس X-Ray Diffraction) XRD)

نوشته شده توسط:

پراش اشعه ایکس X-Ray Diffraction) XRD) یکی از تجهیزاتی که در مجموعه آزمایشگاه‌های عضو شبکه‌ی آنابیز ارائه می‌شود، دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) است. این روش …