برچسب: پسماند

اخبارشیمی، پلیمر و نساجی

تبدیل پسماند کارخانجات قند به ماده صنعتی

نوشته شده توسط:

اکثر صنایع به نحوی صدماتی به محیط اطراف خود وارد می‌آورند و تبدیل به پسماند کارخانجات قند می گردند که در پاره‌ای موارد باعث خسارات جبران‌ناپذیری می‌شوند، …