برچسب: DNA

آنالیزها و تجهیزاتزیست فناوری

واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون (PCR)

نوشته شده توسط:

 PCR چیست؟   PCR یک روش آزمایشگاهی رایج است که برای ساخت نسخه‌های بسیاری (میلیون ها یا میلیاردها) از یک قسمت خاص از DNA استفاده می‌شود. …

آنالیززیست فناوری

کلونینگ ژن به بیان ساده

نوشته شده توسط:

هنگامی که کلمه “کلونینگ ژن” (gene cloning) را می شنوید، ممکن است به کلونینگ کامل یک موجود مانند گوسفند دالی(Dolly) فکر کنید. اما مفهوم کلی کلونینگ، …

آنالیزها و تجهیزاتزیست فناوری

توالی یابی DNA

نوشته شده توسط:

شما ممکن است شنیده باشید که ژنوم‌ها توالی‌یابی می‌شوند. به عنوان مثال، ژنوم انسان (Human Genome Project) در سال ۲۰۰۳ پس ازسال‌ها تلاش بین‌المللی تکمیل شد. …

آنالیزصنایع غذایی

آنچه باید در مورد زعفران بدانیم

نوشته شده توسط:

زعفران یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک ایران و گران‌ترین محصول دارویی جهان است، علاوه بر این زعفران با پتانسیل ایجاد درآمدزایی بالایی که دارد در زندگی …

زیست فناوری

مولکول DNA را بشناسیم(۲)

نوشته شده توسط:

در سال ۱۹۵۳ واتسون و کریک با بهره‌گیری از تصاویر تفرق اشعه ایکس از مولکول DNA که بوسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدل‌ها …

زیست فناوری

مولکول DNA را بشناسیم

نوشته شده توسط:

DNA (اسید‌دئوکسی‌‌ریبونوکلئیک) نام شیمیایی مولکولی است که دستورالعمل‌های ژنتیکی را در همه موجودات زنده حمل می‌کند. مولکول DNA متشکل از دو رشته است که به دور …

آنالیزآنالیزها و تجهیزات

تکنیک ژل الکتروفورز(Gel electrophoresis)

نوشته شده توسط:

فرض کنید شما یک واکنش PCR انجام داده اید، و تعداد زیادی از نسخه های یک DNA هدف را ایجاد کردید یا شاید شما فرایند کلونینگ …

زیست فناوریصنایع غذایی

محصولات تراریخته خوب یا بد؟

نوشته شده توسط:

محصولات تراریخته ژنتیکی(genetically modified organism) محصولات‌تراریخته ­ژنتیکی (GMO) ارگانیسم‌هایی هستند که ماده ژنتیکی آن‌ها (DNA) به گونه‌ای تغییر کرده‌است که به طور طبیعی این تغییر رخ …