برچسب: MS

اخبارزیست فناوری

«ام اس ای» متفاوت از «ام اس»

نوشته شده توسط:

دکتر صفا نجمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بیماری «ام اس» یک بیماری التهابی تخریبی سیستم اعصاب مرکزی است و در سنین …

آنالیزها و تجهیزات

طیف سنجی کوپل القایی پلاسما (ICP-OES/MS)

نوشته شده توسط:

آنابیز و آزمون طیف سنجی کوپل القایی پلاسما (ICP-OES/MS): روش های تحلیلی کوپل القایی پلاسما (ICP) دارای قابلیت اندازه گیری کمی محتوای عنصری یک ماده از …