برچسب: PCR

آنالیززیست فناوری

یک پرایمر چگونه طراحی می‌شود؟

نوشته شده توسط:

پرایمر یک دنباله کوتاه اسید نوکلئیک اسید است که به عنوان نقطه شروع برای سنتز DNA عمل می‌کند. پرایمرها رشته‌هایی کوتاه از جنس DNA هستند. سنتز …

آنالیزها و تجهیزاتزیست فناوری

تکنیک Real time PCR

نوشته شده توسط:

تکنیک‌های تکثیر و تشخیص اسید نوکلئیک مانند PCR جزء ابزارهای ارزشمند تحقیقات بیولوژیک هستند. دانشمندان در تمام زمینه‌های تحقیقات پایه، بیوتکنولوژی، پزشکی، پزشکی قانونی و تشخیص …

آنالیزها و تجهیزاتزیست فناوری

واکنش زنجیره ای پلیمریزاسیون (PCR)

نوشته شده توسط:

 PCR چیست؟   PCR یک روش آزمایشگاهی رایج است که برای ساخت نسخه‌های بسیاری (میلیون ها یا میلیاردها) از یک قسمت خاص از DNA استفاده می‌شود. …