برچسب: xrd

آنالیزها و تجهیزات

آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)

نوشته شده توسط:

یکی از آنالیزهای موجود در آنابیز که بسیار پرکاربرد است آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) می باشد که یک تکنیک غیر مخرب قدرتمند برای مشخصه یابی …