دستگاه جذب اتمی( اتمیک ابزوربشن)

جذب اتمی( اتمیک ابزوربشن)

اطلاعات تجهیز

  • نام تجهیز : جذب اتمی( اتمیک ابزوربشن)

  • شرکت سازنده : SHIMAZZO

  • مدل دستگاه : AAS-680

  • سال ساخت : 1986

  • کشور سازنده : Japan

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره تجهیز


آزمایشگاه‌های مجهز به این دستگاه

در این بخش می توانید آزمایشگاه های مجهز به دستگاه جذب اتمی( اتمیک ابزوربشن) را مشاهده و وارد پروفایل آن ها شوید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه
پر طاووس مشهد پر طاووس مشهد خراسان‌رضوی مشهد مشاهده
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان لرستان خرم‌آباد مشاهده
سورن تک توس سورن تک توس خراسان‌رضوی مشهد مشاهده
نمونه آزمای ماد نمونه آزمای ماد تهران تهران مشاهده
کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهران تهران مشاهده

آزمون های مربوط به این دستگاه

در این بخش می توانید آزمون های مربوط به دستگاه جذب اتمی( اتمیک ابزوربشن) را مشاهده و سفارش دهید.

آزمونی وجود ندارد.