آزمون آزمون مقاومت به خراش

آزمون مقاومت به خراش

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: آزمون مقاومت به خراش

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ سختی خراش

درباره آزمون

تعیین مقاومت پلیمر به خراش با دستگاه آزمون سختی خراش


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آزمون مقاومت به خراش، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش