آزمون آزمون هوازدگی تسریع‌شده به کمک محفظه لامپ قوس زنون

آزمون هوازدگی تسریع‌شده به کمک محفظه لامپ قوس زنون

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: آزمون هوازدگی تسریع‌شده به کمک محفظه لامپ قوس زنون

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

دستگاه محفظه آزمون قوس زنون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آزمون هوازدگی تسریع‌شده به کمک محفظه لامپ قوس زنون، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش