آزمون آزمون کشش فلزات

آزمون کشش فلزات

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

آزمون کشش در دمای محیط (تا 60 تن)و دمای بالا تا دمای 1100 درجه سانتی گراد


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آزمون کشش فلزات، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آزمون کشش در دمای غیر محیط 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
کشش در دمای محیط ضخامت بیش از 30میلی متر و میلگرد سایز 28به بالا 1400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
کشش در دمای محیط ضخامت 15 تا 30میلی متر و میلگرد سایز20تا 28 950000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
کشش در دمای محیط تا ضخامت 15 میلی متر و میلگرد سایز20 550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش