آزمون آسیاب با قابلیت تزریق گاز محافظ

آسیاب با قابلیت تزریق گاز محافظ

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

آسیاب کردن مواد تا حد میکرون و نانومتر با دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آسیاب با قابلیت تزریق گاز محافظ، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش