آزمون آسیاب با محفظه حاوی نیتروژن مایع

آسیاب با محفظه حاوی نیتروژن مایع

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

آسیاب کردن مواد تا حد میکرون و نانومتر با دستگاه آسیاب بلوطی و با تزریق نیتروژن مایع برای آسیاب مواد در حالت تر و خشک


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آسیاب با محفظه حاوی نیتروژن مایع، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش