آزمون آماده‌سازی نمونه با دستگاه تزریق

آماده‌سازی نمونه با دستگاه تزریق

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: آماده‌سازی نمونه با دستگاه تزریق

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

دستگاه قالب گیری تزریقی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آماده‌سازی نمونه با دستگاه تزریق، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 800 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش