آزمون آماده سازی نمونه برای ICP

آماده سازی نمونه برای ICP

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

هضم مواد برای انجام آزمون ICP


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آماده سازی نمونه برای ICP، انتخاب کنید.

راصد توسعه فناوری های پیشرفته راصد توسعه فناوری های پیشرفته (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش