آزمون آماده سازی نمونه زیستی جهت تصویر برداری توسط میکروسکوپ‌های الکترونی

آماده سازی نمونه زیستی جهت تصویر برداری توسط میکروسکوپ‌های الکترونی

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: آماده سازی نمونه زیستی جهت تصویر برداری توسط میکروسکوپ‌های الکترونی

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آماده سازی نمونه زیستی جهت تصویر برداری توسط میکروسکوپ‌های الکترونی، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال - سفارش