آزمون آنزیم

آنزیم

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تشخیص انواع آنزیم


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آنزیم، انتخاب کنید.

رایمون دانا دایان رایمون دانا دایان (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش