آزمون آنزیم

آنزیم

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تشخیص انواع آنزیم


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون آنزیم، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
رایمون دانا دایان رایمون دانا دایان تهران تهران 2500000 ریال 7 روز انتخاب