آزمون اندازه‌گیری نرخ جریان مذاب (اندیس سیلان مذاب)

اندازه‌گیری نرخ جریان مذاب (اندیس سیلان مذاب)

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

دستگاه اندازه گیری شاخص جریان پذیری مذاب (MFI)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون اندازه‌گیری نرخ جریان مذاب (اندیس سیلان مذاب) ، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش