آزمون اندازه و توزیع ذرات (PSA) مواد

اندازه و توزیع ذرات (PSA) مواد

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: اندازه و توزیع ذرات (PSA) مواد

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

برای اطلاع از نحوه ی کار دستگاه تحلیل توزیع اندازه ذرات ( Particle Size Analyzer) که با نام مخفف PSA شناخته می شود


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون اندازه و توزیع ذرات (PSA) مواد، انتخاب کنید.

خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
با حلال غیر آبی 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
با حلال آبی 850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش