آزمون اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)

اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ سطوح یخ گریز

درباره آزمون

در این تست دمای سطح (معمولی یا یخ‌گریز) ثابت نگه‌داشته می شود و تنش برشی بین یخ و سطح بطور پیوسته اندازه گیری می شود. در لحظه جدایش یخ از سطح میزان تنش برشی ثبت می گردد. در این تست دمای سطح و یخ در حین جدا شدن یخ ثابت و در حدود 10- درجه سانتیگراد می باشد. (دمای مذکور استاندارد بوده ولی امکان تغییر دما و سرعت جهت انجام تست‌های خاص وجود دارد).


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش