آزمون اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)

اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ سطوح یخ گریز

درباره آزمون

در این تست دمای سطح (معمولی یا یخ‌گریز) ثابت نگه‌داشته می شود و تنش برشی بین یخ و سطح بطور پیوسته اندازه گیری می شود. در لحظه جدایش یخ از سطح میزان تنش برشی ثبت می گردد. در این تست دمای سطح و یخ در حین جدا شدن یخ ثابت و در حدود 10- درجه سانتیگراد می باشد. (دمای مذکور استاندارد بوده ولی امکان تغییر دما و سرعت جهت انجام تست‌های خاص وجود دارد).


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح (چسبندگی بین یخ و سطح و تعیین میزان یخ‌گریزی)، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آزمایشگاه نانومهندسی سطح دانشگاه تهران آزمایشگاه نانومهندسی سطح دانشگاه تهران تهران تهران 1200000
(به ازای هر نمونه)
2 روز انتخاب