آزمون ایمونوسیتوشیمی (ICC)

ایمونوسیتوشیمی (ICC)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: ایمونوسیتوشیمی (ICC)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

ایمونوسیتوشیمی (ICC) یک تکنیک متداول آزمایشگاهی است که به منظور مکان یابی یک پروتئین یا آنتی ژن خاص در سلول‌ها انجام می‌شود. این مکان یابی از طریق اتصال آن پروتئین به آنتی بادی اولیه ویژه خود صورت می‌گیرد. آنتی بادی اولیه به آنتی بادی ثانویه ای که با فلوئوروفور کانجوگه شده‌است، متصل می‌شود. به این ترتیب امکان مشاهده پروتئین در زیر میکروسکوپ فلوئورسنت فراهم می‌گردد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون ایمونوسیتوشیمی (ICC)، انتخاب کنید.

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر پلیت 4 خانه ( بدون آنتی بادی از مرکز) 2550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 4 خانه (با آنتی بادی از مرکز) 3550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش