آزمون ایمونوهیستوشیمی (IHC)

ایمونوهیستوشیمی (IHC)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: ایمونوهیستوشیمی (IHC)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

ایمونوهیستوشیمی (IHC) یک مکمل رایج در پاتولوژی، جهت تشخیص مرفولوژی (شکل‌شناسی)، تحقیقات پاتولوژی و مطالعه فرآیند پاتوژنز بیماری‌ها می‌باشد. تفسیر مناسب یک سنجش ایمونوهیستوشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی از نظر آماده‌سازی نمونه با یکدیگر متفاوت هستند.در ایمونوهیستوشیمی، نمونه‌ها بخش‌هایی از بافت زیستی هستند که در آن سلول‌ها توسط دیگر سلول‌ها و بافت‌هایی که در حالت طبیعی در اطراف وجود دارند، قرار گرفته‌اند. اصل ایمونوهیستوشیمی، ردیابی آنتی‌ژن‌ها در برش‌های بافتی با استفاده از آنتی‌بادی‌های کنژوگه شده با مواد فلوروسنت، آنزیم‌ها و عناصر رادیواکتیو می‌باشد. بعد از اتصال آنتی‌بادی کنژوگه شده به آنتی‌ژن هدف در سطح بافت و تولید یک محصول رنگی طی واکنش هیستوشیمی با میکروسکوپ نوری یا میکروسکوپ فلوروکروم و با نور ماوراء بنفش (UV) می‌توان محصول رنگی را که در واقع محل بیان آنتی‌ژن موردنظر است، تشخیص داد. یک فرآیندی برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یا روی سلول‌ها در یک بافت است. در این روش با استفاده از آنتی‌بادی‌های منوکلونال، آنتی‌ژن‌ها یا مارکرهای خاص سلول‌ها شناسایی می‌شوند.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون ایمونوهیستوشیمی (IHC)، انتخاب کنید.

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
6 تا 12 لام (بدون آنتی بادی از مرکز) 8500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تا 6 لام (با آنتی بادی از مرکز تحقیقات بن یاخته) 6500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش