آزمون بررسی خواص نانو سیال

بررسی خواص نانو سیال

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: بررسی خواص نانو سیال

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که ضریب انتقال جرم و حرارت نانوسیالات در مقایسه با سیالات پایه بیشتر هستند و این سبب کاربرد این نوع سیالات در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی و پزشکی می‌شود. اگرچه به صورت دقیق‌تر مشخص نشده است که مکانیسم افزایش انتقال جرم و انتقال حرارت بوسیله نانوسیالات چگونه است اما با بررسی خواص نانوسیالات از جمله ضریب هدایت حرارتی، چگالی، ویسکوزیته و ضریب نفوذ نظریه‌هایی بیان شده‌اند. در این مقاله خواص نانوسیالات و کاربرد‌های عمده آنها بحث می‌شود


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون بررسی خواص نانو سیال، انتخاب کنید.

خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ویسکومتری و تعیین ارزش حرارتی هر نمونه نانو سیال 1700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی هر نمونه نانو سیال 1700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ساخت هر نمونه نانو سیال با غلظت های حجمی معین تا حجم نانو سیال حداکثر 200 میلی لیتر 1700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
خدمات مشاوره برای آماده سازی و طراحی آزمایشات و تحلیل نتایج 13500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری ضریب انتقال حرارتی هر نمونه نانو سیال 8400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش