آزمون بیضی سنجی

بیضی سنجی

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

اندازه گیری طول موج 190 تا 800 نانومتر با مدل سازی هر نمونه ***


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون بیضی سنجی، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش