آزمون تراریختگی

تراریختگی

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گسترش روز افزون مزارع زیر کشت محصولات تراریخته GMO ، نیاز به آزمایش و تجزیه و تحلیل آن ها توسط مراجع نظارتی و شرکت‌های تولید مواد غذایی را افزایش می‌دهد. وجودمحصولات تراریخته در بازار باید با برچسب تراریخته به مصرف کننده اطلاع رسانی شود. آزمایشگاه های همکار غذا و دارو مجری انجام تست های تراریختگی هستند که با ارائه خدمات تشخیص GMO به صورت غربالگری محصولات و تعیین رخداد و میزان کمی تراریختگی در محصولات مختلف، پاسخ های معتبر صادر می کنند.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تراریختگی، انتخاب کنید.

دانا ژن پژوه دانا ژن پژوه (تهران/ تهران) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
نمونه مایع 5500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه جامد 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش