آزمون تست MBC حداقل غلظت از بین برنده باکتری

تست MBC  حداقل غلظت از بین برنده باکتری

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تست MBC حداقل غلظت از بین برنده باکتری

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات کشت میکروب

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تست MBC حداقل غلظت از بین برنده باکتری، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.