آزمون تست MIC تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی

تست MIC    تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تست MIC تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات کشت میکروب

درباره آزمون


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تست MIC تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.