آزمون توالی‌یابی DNA

توالی‌یابی DNA

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تعیین توالی DNA تکنیکی برای شناسایی توالی بازهای موجود در ژنوم (A,T,C,G) است. از این تکنیک برای شناسایی تفاوت‌های ژنتیکی بین گونه‌های مختلف، تشخيص موتاسيون (جهش) و پلی‌مورفیسم و... مورد استفاده قرارمي گیرد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون توالی‌یابی DNA، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.