آزمون توالی یابی نسل جدید(NGS)

توالی یابی نسل جدید(NGS)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: توالی یابی نسل جدید(NGS)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

سیستم های توالی یابی NGS روشی نوین برای توالی یابی با سرعت و دقت بالا و هزینه کم می‌باشد. اصول کلی روش NGS بر پایه روش سنگر و الکتروفورز مویرگی است. در این تکنیک توالی یابی میلیون ها قطعه کوچک از DNA را به صورت موازی انجام می‌شود. NGS در سه مرحله زیر قابل انجام است. مرحله اول تهیه یک كتابخانه ژنومي، مرحله دوم شروع توالی یابی و تصويربرداري بر مبناي سنتز و مرحله سوم تجزيه و تحليل داده ها توسط دستگاه از این تکنیک در چهار سطح ۱. ژنوم ۲. ترانسکریپتوم ۳. اپی ژنوم ۴.متاژنوم استقاده می‌شود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون توالی یابی نسل جدید(NGS)، انتخاب کنید.

آزمایشگاهی جهت نمایش وجود ندارد.