آزمون تولید نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع

تولید نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تولید نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

تولید نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500, 1000, 2000, 3000 ppm تولید انواع نانوذرات فلزی با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش