آزمون تولید انواع نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500, 1000, 2000, 3000 ppm

تولید انواع نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500, 1000, 2000, 3000 ppm

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تولید انواع نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500, 1000, 2000, 3000 ppm

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

تولید انواع نانوذرات فلزی با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید انواع نانوذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500, 1000, 2000, 3000 ppm، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش