آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ

تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گنجایش محلول 10 الی 20 سی سی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی دو پمپ، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 950 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش