آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری

تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گنجایش محلول 200 سی سی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) تهران تهران 900 ریال 5 روز انتخاب