آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری

تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گنجایش محلول 200 سی سی


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از الکتروریسی غوطه‌وری، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 900 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش