آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی

تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گنجایش محلول یک لیتر


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی، انتخاب کنید.

آزمایشگاه استان آزمایشگاه شهر آزمایشگاه هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) تهران تهران 1800000 ریال 5 روز انتخاب