آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی

تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

گنجایش محلول یک لیتر


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه نیمه‌صنعتی الکتروریسی، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش