آزمون تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم از غلظت‌های 1000-4000 ppm

تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم از غلظت‌های 1000-4000 ppm

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم از غلظت‌های 1000-4000 ppm

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

تولید انواع نانوذرات فلزی با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم از غلظت‌های 1000-4000 ppm، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 590000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش