آزمون تولید نانوسوسپانسیون آهن از غلظت‌های 1000-4000 ppm

تولید نانوسوسپانسیون آهن از غلظت‌های 1000-4000 ppm

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تولید نانوسوسپانسیون آهن از غلظت‌های 1000-4000 ppm

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

تولید نانوسوسپانسیون آهن با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوسوسپانسیون آهن از غلظت‌های 1000-4000 ppm، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 590000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش