آزمون تولید نانوکلوئید نقره از غلظت‌های 1000-4000 ppm

تولید نانوکلوئید نقره از غلظت‌های 1000-4000 ppm

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: تولید نانوکلوئید نقره از غلظت‌های 1000-4000 ppm

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ خدمات پلاسما

درباره آزمون

تولید نانوکلوئید نقره با استفاده از تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم با دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون تولید نانوکلوئید نقره از غلظت‌های 1000-4000 ppm، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 670000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش