آزمون خواص خمشی پلاستیک‌ها (مدول خمشی، استحکام خمشی، کرنش خمشی)

خواص خمشی پلاستیک‌ها (مدول خمشی، استحکام خمشی، کرنش خمشی)

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تعیین خواص خمشی پلاستیک‌ها با استفاده از دستگاه آزمون کشش و خمش عمومی (یونیورسال)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون خواص خمشی پلاستیک‌ها (مدول خمشی، استحکام خمشی، کرنش خمشی)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش