آزمون خواص کششی پلاستیک‌ها (مدول الاستیک، استحکام کششی و شکست، ازدیاد طول تا تسلیم و پارگی)

خواص کششی پلاستیک‌ها (مدول الاستیک، استحکام کششی و شکست، ازدیاد طول تا تسلیم و پارگی)

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

تعیین خواص کششی پلاستیک‌ها با استفاده از دستگاه آزمون کشش و خمش عمومی (یونیورسال)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون خواص کششی پلاستیک‌ها (مدول الاستیک، استحکام کششی و شکست، ازدیاد طول تا تسلیم و پارگی)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش