آزمون دستگاه لایه نشانی به روش فیزیکی (PVD)

دستگاه لایه نشانی به روش فیزیکی (PVD)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: دستگاه لایه نشانی به روش فیزیکی (PVD)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

تبخیر به روش کندو پاش (اسپاترینگ)


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون دستگاه لایه نشانی به روش فیزیکی (PVD)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش