آزمون دستگاه لیزر دی اکسید کربن

دستگاه لیزر دی اکسید کربن

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: دستگاه لیزر دی اکسید کربن

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

هر ساعت


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون دستگاه لیزر دی اکسید کربن، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
هر ساعت 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش