آزمون رنگ آمیزی‌های عمومی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)

رنگ آمیزی‌های عمومی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: رنگ آمیزی‌های عمومی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

در این روش هسته‌ سلول‌ها به رنگ آبی کمرنگ تا بنفش و سیتوپلاسم به رنگ صورتی پر رنگ، رنگ می‌گیرند. بنابراین می‌توان حضور و یا عدم حضور سلول‌ها و به‌علاوه مورفولوژی سلول‌ها را بر داربست‌ها و نمونه‌های کشت داده شده بصورت واضح مشاهده کرد و همچنین در مواردی که چسبندگی سلول‌ها بر سطح داربست مد نظر است، استفاده از این آزمون مفید می‌باشد.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون رنگ آمیزی‌های عمومی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش