آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلکالین فسفاتاز

رنگ آمیزی اختصاصی آلکالین فسفاتاز

اطلاعات آزمون

درباره آزمون

فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در سلول‌هایی که به سمت استخوانی شدن تمایز یافته‌اند، افزایش پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان در مواردی که تمایز استخوانی مد نظر است از این رنگ آمیزی استفاده نمود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلکالین فسفاتاز، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
پلیت 6خانه (3D) 4900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 12 خانه (3D) 4600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 24 خانه (3D) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 48 خانه (3D) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 96 خانه (3D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 6خانه (2D) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 12 خانه (2D) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 24 خانه (2D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 48 خانه (2D) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 96 خانه (2D) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.