آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلکالین فسفاتاز

رنگ آمیزی اختصاصی آلکالین فسفاتاز

اطلاعات آزمون

  • نام آزمون: رنگ آمیزی اختصاصی آلکالین فسفاتاز

  • اطلاعات بیشتر: وجود ندارد

  • خدمت: ‌ آزمون های عمومی

درباره آزمون

فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در سلول‌هایی که به سمت استخوانی شدن تمایز یافته‌اند، افزایش پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان در مواردی که تمایز استخوانی مد نظر است از این رنگ آمیزی استفاده نمود.


انتخاب آزمایشگاه

برای ایجاد سفارش از آزمایشگاه های دارای آزمون رنگ آمیزی اختصاصی آلکالین فسفاتاز، انتخاب کنید.

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
عکس برداری از نمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش